ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

" De klant heeft recht op annulatie van de koop, zonder voorwaarden, binnen de 14 dagen, bedingende de eerste dag na de levering van het product"

-  De algemene regels van verkoop tussen beide partijen

  De sprl " Jam Cooking" ingeschreven in de bank van bedrijven onder het nummer BE0888064791 op het adres: 4 Joseph

  Mathieu straat; 1300 Limal, genoemd als " Bedrijf"

  Anderzijds,"de Klant" fysisch om moreel persoon wensend een koop op website van het bedrijf, volgens het artikel 1 van de algemene voorwaarden.

  " Klant" en" Bedrijf" worden vervolgens genoemd " De Partijen"

De algemene voorwaarden regeren het gebruik van de website, het gebruik van de modaliteiten en de condities van de koop van de verschillende producten uit de catalogus ( artikel 1 van de Algemene Voorwaarden )

Met zijn toestemming van zijn bestelling op de website, aanvaardt de Klant de regels van de Algemene Voorwaarden, en dit, zonder enige derogatie.

De Klant is in staat geacht, het uiteraard contract te behandelen.

Artikel 1: Identificatie

 Deze geeft alle informatie over de site, het bedrijf, juridische relaties en partners.

1.1 Recipiënten

Het bedrijf gebruikt de services van Webcrea, rue du Vignoble 16 Braine L'Alleud

De verschillende services voor betalingen zijn: Paypal SA, http/www.paypal.com/be  webbaps mpp home genoemd, Paypal en Aos Wordline met zetel, 1442 Haachtstesteenweg, 1130 Brussel. België. http/www.atosworldline.com. Belgische maatschappij Registratie nummer BE0418547872, genoemd, Atos worldline.

1.2 Contact

Het bedrijf is bereikbaar op het adres: ARTATABLE  rue du Progrès 15  1300 Waver

De klantenservice is bereikbaar - per telefoon: 010 22 26 86

                                        - per e mail: artatable @skynet.be

                                        - per formulier contact op de website

Artikel 2:  Bestelling en contract

Bestelling: de Bestelling, betaald en bevestigd wordt genoemd: " Bestelling "

De Bestelling op naam van de persoon

-  fysisch, door de persoon zelf

             -  moreel, door een vertegenwoordigen van de persoon

 Voor een Bestelling, moet de Klant:

         -  Klant bekijkt de producten op de website van het bedrijf en aanvaardt de foto’s en beschrijvingen

         -  Klant kiest de producten, aantal, kleur, eigenschappen; selecteert en bevestigt de koop bij het gebruik van de toets voor bestemming in het mandje

         - Klant heeft een totaal inzicht van zijn koop en bevestigt; hij heeft daarna een connectie met zijn rekening, de keuze van het transport, en adres van facturatie                                                                                                                                        

         -  Klant bevestigt de algemene voorwaarden en selecteert zijn betaalmiddel.

         - na toestemming en betaling door de klant, is de Bestelling bereikbaar volgens de bovenvermelde" algemene voorwaarden".

 De landen voor verkoop :

De Bestelling wordt enkel aangenomen met een adres bepaald door onze site.

Het bedrijf geeft aan de Klant, de lijst van de aangenomen landen voor het aannemen van de Bestelling.

2.5   Conclusie van het contract

Het contract volgens de algemene voorwaarden zal worden afgerond door Klant en Bedrijf wanneer betaald en aangenomen door de bovengenoemde instellingen en dit, onafhankelijk van het feit dat de Bestelling mag worden gecontroleerd voor antifraude.

Artikel 3 Prijs, munt, factuur, betaling

3.1 Prijs

De aangetekende prijzen zijn BTW inbegrepen; andere communicatiekosten blijven ten lasten van de Klant

3.2 Munt

De betalingen worden alleen in euro’s aangenomen

3.3 Factuur

De factuur van de Bestelling wordt steeds met het pakket gestuurd.

3.4 Betaalconditie

Elke Bestelling wordt betaald voor het verzenden van de gekopte waarden en enkel aangenomen volgens de regels van onze website. De betaling wordt gegarandeerd door PC /DSS

Als Klant en Bedrijf, de Bestelling op een andere manier wensen te betalen, zal de Bestelling worden behandeld na de datum van het besluit tussen beiden.

Artikel 4 De Bestelling

4.1 Het product is niet beschikbaar

Het Bedrijf betaalt terug, aan de Klant, elk product dat niet beschikbaar is.

4.2 Fraude

Het Bedrijf heeft recht op het nakijken van de Bestelling om fraude te vermijden.

4.3 Voorbereiding

 Het Bedrijf bereidt de Bestelling en het pakket dat naar de Klant zal worden verzend

4.4 Transport en levering

Het pakket wordt aan de Klant verzendt volgens het geselecteerde transport en dit, na betaling van de Bestelling en enkel in het lande aangenomen door onze website.

Artikel 5 Wanneer de producten zijn geleverd

5.1 Klachten

De Klant dient, zondig, klacht in, bij het Bedrijf binnen de 15 dagen en dit

              - per aangezegde brief aan het bedrijf  ( artikel 1 )

              - per e mail aan het adres van het Bedrijf

Na het verloop van de 15 dagen wordt er geen enkele klacht meer aanvaard

5.2 Bestelling, betwisting

Wanneer het product niet in toepassing is met de Bestelling moet de Klant, deze, binnen de 15 dagen naar het Bedrijf terugzenden. De producten zullen onmiddellijk worden terug betaald als ook de kosten die de Klant hierbij heeft opgelopen.

Artikel 6 Annulering, Reetraktatie

6.1 Annulering

Na het inbrengen van de Bestelling macht de Klant deze annuleren, zolang de Bestelling niet is opgestuurd. Als dit toch het geval is, moet de Klant zich getrakteerde na de receptie van het pakket.

6.2 Herroeping

In overeenstemming met de wet van 6 april 2010, heeft de Klant het recht op herroeping en mag de Bestelling binnen de 14 dagen, het pakket terugzenden.

Voor elk artikel dat beschadigd, incompleet, vuil en niet vergezeld gaat van de originele verpakking, wordt geen herroepingsrecht verleend.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn, indien aan de voorwaarden van retournering is voldaan, verbindt het bedrijf zich ertoe om het bedrag van de artikelen binnen 15 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen aan de koper terug te betalen. Er is geen contante terugbetaling mogelijk. De terugbetaling gebeurt op een rekeningnummer, meegedeeld door de klant. Als u een terugbetaling verschuldigd bent, krijgt u het bedrag terugbetaald minus het bedrag dat u ons op dat moment nog verschuldigd bent.

 

  6.3  Retour

 Voor het retour van een Bestelling moet de Klant:

       -  het retour formulier invullen met de redenen van het retour.

       -  de producten, zorgvuldig inpakken met het ingevulde formulier ( Pakket retour)

       -  het Pakket Retour terugzenden aan het correcte adres ( zie 1.2. Algemene voorwaarden van verkoop)

  6.4 De kosten van het transport zijn ten lasten van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de teruggezende producten tot met bestemming.

  6.5   Kwaliteit / Controle

 Wanneer de Klant de producten terugstuurt, heeft het Bedrijf het recht deze te weigeren als deze beschadigd of gebruikt zijn geweest als ook als de vervaldatum is verlopen.

Artikel 7 Eigendom

7.1 Inhoud van de Site

Alle texten, commentaar, illustraties op onze Site, is eigendom. Elk ander gebruik is verboden als ook, wijzigingen en kopie van de Site

7.2 Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid van de Site en mag deze wijzigen om technische redenen ( virus, imago als ook voor wettelijke redenen

Artikel 8 Verantwoordelijkheid

8.1   Obligation des moyens

8.2 Gebreken

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor technische storingen van de Site. De producten zijn in overeenstemming met de Belgische en Europese wetten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het overtreden van deze wetten

  8.3  Stok

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het niet afronden van het contract in geval van staking van

de verschillende services zoals transport of post ezv , als ook voor brand en overstromingen

 

Artikel 9 vertrouwen van de persoonlijke gegevens

9.1 Geheim

Het Bedrijf houdt de persoonlijke gegevens van de Klant, geheim; de Klant wordt niet geïdentificeerd door het gebruik van de Site, voor:

         -   kopen van een product

         -   vragen, commentaar of klacht

         -   annulatie

         -  informatie

9.2 Persoonlijke gegevens zijn in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd met de wet van 26 februari 2003. Wanneer de Klant is ingeschreven, kan hij elke persoonlijke gegevens wijzigen of annuleren

9.3 Inschrijving en annulatie

De Klant zijn inschrijving annuleren. Zijn persoonlijke gegevens worden dan door het Bedrijf geschrapt

9.4 Cookies

Bij het gebruik van de Site, aanvaart de Klant de Cookies.

 

Artikel 10 Diverse bepalingen

10.1 Evolutie van de Algemene Voorwaarden

Het bedrijf heeft het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen voor het actualiseren van de site.

De geregisterde gegevens aan de Site, het Bedrijf en de bij bedrijven zijn het bewijs van de financiële transacties

10.2 Uitbreiding van de Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden maken het geheel van de conventie die Klant en Bedrijf verbindt bij het gebruik van de Site.

10.3  Overdraagbaarheid van het contract

Het bedrijf heeft het recht op aangifte aan een derde persoon.